top of page

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه باختر در سال 2009 تأسیس شد و به عنوان یک مرکز آموزشی منحصر به فرد برای دانشجویان در سراسر افغانستان عمل می کند.
هدف این دانشکده ارائه دانش حقوقی و سیاسی پیشرفته از طریق آموزش با کیفیت، تحقیقات استاندارد، تربیت کادر واجد شرایط و استفاده از فناوری در کشور و منطقه است.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی معتبرترین دانشکده حقوق افغانستان و یکی از مؤسسات پیشرو در آموزش و تحقیقات حقوقی است.
این دانشکده دو برنامه تحصیلی شامل لیسانس قضایی و دادستانی و دیپلماسی و مدیریت عمومی را ارائه می دهد.
این یکی از آن دانشکده هایی است که دارای دانشگاهیان واجد شرایط دارای مدرک دکترا و M.Phil در رشته های مختلف حقوق، دیپلماسی و مدیریت دولتی است.
این دانشکده برای دانشجویان خود محیط آکادمیک خوبی را فراهم می کند که در آن آنها می توانند مطالعات نظری و عملی خود را زیر نظر متخصصان واجد شرایط، حرفه ای و پژوهش محور دنبال کنند.

چشم انداز

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در صدد تامین عدالت و نظم اجتماعی با ارتقای آموزش حقوقی و سیاسی در کشور و منطقه است.

ماموریت

دانشکده حقوق و علوم سیاسی با هدف ارائه دانش حقوقی و سیاسی پیشرفته از طریق آموزش با کیفیت و تحقیقات استاندارد در کشور و منطقه است.

برنامه ها

دانشکده حقوق و علوم سیاسی برنامه های درجه زیر را ارائه می دهد:

لیسانس حقوق (قوه قضاییه و دادسرا)
لیسانس دیپلماسی و مدیریت دولتی

فارغ التحصیلان این دانشکده دارای درک کاملی از حقوق، روابط بین الملل و دیپلماسی و همچنین تفکر استراتژیک، تحلیلی و انتقادی هستند و می توانند به عنوان وکیل، دادستان، دیپلمات و مشاور حقوقی در وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و امور داخله مشغول به کار شوند. دادگاه های حقوقی، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی (NGOs).

 لیسانس حقوق (قوه قضاییه و دادسرا)

لیسانس دیپلماسی و مدیریت دولتی

گروه را ملاقات کن

Strategic Plan

Faculty of Law & Political Science

Strategic Plan 2019-23

الزامات

 داشتن گواهینامه پایه دوازدهم
درصد بالایی به دست آورد
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی شهادت
سه عکس

bottom of page